Mạnh mẽ, gu thực sự mạnh

☎   ‎‎0772 62 64 68 - 0773 62 64 68

 

Sản phẩm dành cho người miền trung. Mạnh mẽ -  chịu khó và rắng rỏi.